תיקון העולם הזה / מיכאל ברג

יש בתלמוד סיפור על פרשת משפטים. נאמר בו שכאשר עלה משה השמימה כדי לקבל את התורה, שאלו המלאכים את הבורא, "בורא עולם, מדוע יש בינינו אדם בשר ודם?" והויכוח, או השיחה, ממשיכים. מכיוון שמה שניתן לאנושות, באמצעות התורה, לא הייתה חכמה או דרך רוחנית; זה היה חיבור ממשי למהות אור הבורא, שנשלח למטה לכל מי שרוצה בו. המלאכים לא יכלו להבין זאת, ולכן שאלו את הבורא: "איך אתה יכול לתת שליטה על מהות האור שלך לבן אדם, בשר ודם?"

אם הבורא היה פשוט מעביר חכמה, או אפילו דרך רוחנית, למלאכים לא היה שום קושי להבין זאת. אבל הבורא נתן כאן את מהותו, וזוהי מהות השבת הזו: המושג של נתינת התורה, שהוא נתינת מהות הבורא. ומכיוון שהבורא העניק לנו כאן את מהותו, הבורא לא יכול עוד לתקן את העולם הזה, רק אנחנו יכולים.

תיקון העולם הזה  מאת מיכאל ברג

שבת משפטים עוסקת בכך שהבורא מעניק לנו את אורו. וברגע שהוא מסר לנו את האור, יש בידינו הבחירה אם לקחת אותו או לא, אבל הבורא לא יכול יותר לתקן את העולם הזה. רק ישויות של העולם הזה – לא מלאכים ואפילו לא האור עצמו – יכולים לתקן אותו. אם כן לא רק שניתנת לנו ההזדמנות להיות בעלים של האור, ולכן לקבל את ההגנה שמגיעה עמו, אנו גם מקבלים את האחריות המדהימה הזו לעשות משהו שאינו יכול להיעשות על ידי האור או על ידי המלאכים. אנו חייבים לקחת שליטה על האור הזה, ובדרך זו, לתקן את העולם הזה.

מה שניתן לנו על הר סיני, מה שניתן לעולם שלנו באמצעות התורה, ובאמצעות הזוהר, הוא מהות האור שהבורא הועיד לנו. הבורא שם אותו שם, והוא נמצא כאן עבורנו כדי שניקח אותו. זו הסיבה לכך שהמלאכים היו כל כך מפוחדים. הם שאלו את הבורא: "האם אתה בטוח בכך? האם אתה בטוח בכך שאתה רוצה לשלוח את אורך למטה לעולם באופן שלא נוכל, אנחנו או אתה, לקבל אותו בחזרה? לא נוכל עוד לתקן את העולם ברגע שתעשה את הבחירה הזו." והבורא עונה: "כן. זה עלול לקחת זמן מה, אבל יגיע הזמן בהיסטוריה האנושית שבו מספיק אנשים יבינו ששלחנו את מהות האור למטה, לעולם הזה, אל בני האדם. אף אחד לא יכול לגעת בו חוץ מבני האדם. בני אדם שמבינים זאת, וממקדים את חייהם בהשגת בעלות על האור הזה, יוכלו להשתמש באור הזה כדי לתקן את העולם." 

זה שינוי חשוב מאוד באופן שבו אנו רואים את עבודתנו הרוחנית ובאחריות שבאה עמו. ובשבת משפטים ניתנת לנו גם מתנת היכולת למקד מחדש את עבודתנו הרוחנית בהבנה הזו, כמו גם היכולת לקחת את המהות הזו של אור הבורא שניתנה לנו כדי שנתקן את העולם הזה.

קטגוריות : קבלה עם מיכאל ברג