שיעור הקבלה השבועי: פסח / מיכאל ברג

התעלות באמצעות השלבים של הסדר

מאת מיכאל ברג

פסח , כפי שאנו יודעים, אינו חג זיכרון או הנצחה של אירוע היסטורי, אלא זמן שבו זמין לנו אור החירות, אור שמאפשר לנו להתנתק לגמרי מכל כוחות השליליות, החושך, הכאב, הסבל והמוות, כפי שהזוהר מלמד אותנו. 

פסח / מיכאל ברג

לכן, כאשר אנו מגיעים לליל הסדר, אנו חייבים לשמור במודעות שלנו שלכל מה שאנו עושים יש מטרה. וברמה הפשוטה ביותר, הזוהר מלמד אותנו שגם הכלים הפיזיים – היין, המצה ושאר הדברים שבהם אנו משתמשים, וגם המודעות – המלים, הצפנים בהם אנו משתמשים, יכולים לעורר אותנו ולהביא לכל אחת ואחד מאתנו את האור והיכולת לנתק את עצמנו לחלוטין מכל כוחות השליליות. חירות אמיתית זמינה עכשיו.

אבי, הרב ברג, דיבר באריכות על 15 הרמות, או השלבים, של הסדר. וחשוב גם לזכור במהלך הסדר שהרב ברג אמר לנו תמיד: מודעות היא הכל. אם אנו חושבים שמה שאנו עושים אינו חשוב, אז הוא לא חשוב, הוא לא יעורר את האור שזמין בכלים, בצפנים ובמעשים האלה. לכן, כשאנו מתכנסים יחדיו בסדר, לא משנה אם אנו מתחילים בלימודי הקבלה או כבר תלמידים ותיקים ומתקדמים, אנו חייבים ליצוק את הוודאות שלנו בתוך הכלים האלה, ב-15 השלבים האלה, שערכם המספרי שווה לערך המספרי של האותיות י ה, שמייצגות את הרמה הגבוהה ביותר של החיבור.  15 השלבים האלה, אם יש לנו המודעות ואנו משתמשים בכלים, יעלו וירוממו כל אחת ואחד מאתנו, ברמה זו או אחרת, מעבר למימד של הצד השלילי, מעבר לכוח של כאב, סבל ומוות.

לכן אנו עומדים להתחיל לעשות עבודה חשובה מאוד. אנו יודעים שמטרת כל אחד מהכלים, המעשים והשלבים היא להעלות אותנו אל מחוץ למימד של העולם שבו אנו חיים בדרך כלל, עולם שיש בו תמיד גם חושך, כאב, סבל ומוות. כל אחד מהכלים העתיקים האלה, שחדור בהם כוח עצום – היין, המצה, הצפנים שנמצאים בהגדה – לכולם יש מטרה: לעזור לנו להתעלות ולצאת מתוך מימד החושך הכאב והסבל אל מה שהזוהר מכנה בשם איחוד מושלם עם שלמות אור הבורא. ולא מדובר כאן רק על הרצינות ועל המודעות שבהן אנו עושים את העבודה הזו, אלא גם על השמחה שבה אנו עושים אותה, שתאפשר לנו לקבל בשלמות את מכלול המתנות והאור העצום שזמין לנו במהלך הפסח.

במהלך הסדר, לכל אחד מהשלבים יש שם שהוא צופן שמעורר את האור של השלב הזה. שני הכלים העיקריים הם היין והמצה, שיש להם מהות חזקה ורוחנית מאוד. המקובלים מלמדים שבמהלך השלב הראשון יש החדרה עצומה של אור הבורא, חזקה כל כך עד כי היא ממש מעבר לטבע ולכן כל שליליות שמחוברת אלינו חייבת לעזוב, האור כל כך חזק ומציף ומכריע. 

זה מה שהתרחש במצרים לפני אלפי שנים, וזה מה שמתעורר שוב מחדש בפסח.  

קטגוריות : קבלה עם מיכאל ברג