יצירת מאגר הברכות שלנו / מיכאל ברג

אנו נכנסים לחודש סיוון, שהמזל שלו הוא תאומים, שתי ישויות זהות.

ובאמצעות ההבנה שמעניק המזל הזה, אנו יכולים ללמוד איזה מתנות זמינות לנו החודש הזה.

בזוהר, בפרשת "בחוקותי", סעיף יח', נאמר משהו שהוא באמת הבסיס לא רק למתנת החודש הזה, אלא של כל עבודה והבנה רוחנית אמיתית. שם נאמר: "מי שעושה מצוות התורה והולך בדרכיו, הוא כאילו עשהו למעלה". אדם שעושה את העבודה הרוחנית ואת המעשים הרוחניים, והולך בדרך הרוחנית, זה כאילו שהוא בורא את הבורא. רובנו חושבים שזה לא יכול להיות נכון, מכיוון שהבורא, או כל מה שתהיה האנרגיה הזו של האור, כבר קיים, והעבודה שלנו היא להתחבר אליו ולקבל ממנו. אבל הזוהר אומר לנו כאן שזה לא מדויק; אלא, שהאדם שמשתנה, נותן, ועושה כל מה שאנו יודעים ששייך לממד העבודה הרוחנית, בורא את הבורא. ויתרה מזו, הזוהר ממשיך: "אמר הקב"ה: כאילו עשני". אם תעשו את העבודה הרוחנית, זה כאילו שאתם עושים אותי, אתם בוראים אותי. מה פירוש הדבר?

מודעות לחודש סיוון מזל תאומים / מיכאל ברג

אם כן, רוב האנשים חושבים שיש האור שהוא כבר קיים, ולנו יש בחירה אם להתחבר אליו או לא. אבל הזוהר מלמד אותנו כאן הבנה חשובה מאוד: כל אור וברכות שאנו מקבלים, או רוצים לקבל, מהממד הרוחני, חייב להיברא על ידינו. באמצעות העבודה שלנו, התקשורת  הרוחנית שלנו, ומעשי הנתינה שלנו, אנו כאילו בוראים את הכוח הרוחני שנקרא "הבורא". 

לעתים קרובות אנו חושבים, או קיי, אני אתנהג באנוכיות, אבל כאשר משה יקרה ואצטרך עזרה, אוכל להתפלל או לתת כדי שאז אוכל לקבל את האור והברכות שאני צריך. אבל זה לא עובד כך, מכיוון שבמצב הזה, לא השקענו ביצירת הבורא שלנו, או במקור האנרגיה. לכן, אין מאגר שממנו נוכל לקבל את האור. אבל אם אנו, באמצעות העבודה הרוחנית שלנו, יוצרים אור ואנרגיה נעלים, שנקראים מקור האור, אז שבוע מעכשיו או חודש מעכשיו כאשר נזדקק לו, נוכל למשוך אותו אלינו. אבל אם אנו לא יוצרים באופן פעיל את המאגר הזה, את אותו מקור של ברכות הנקרא אור הבורא, אז לא נוכל למשוך את הברכות אם נתעורר שבוע או שנה לאחר מכן ופתאום נרצה להשתנות ולא להיות אנוכיים, ואז נצטרך את הברכות.

והלימוד הזה הוא סוד מזל תאומים. מזל תאומים, כפי שאמרנו, הם שני כוחות זהים, אחד המשקף את השני, המייצגים את העובדה שאין שום קיום של האחד בלי השני; כלומר, אין מקור של אור או ברכות אלא אם יצרנו אותו. מדוע אנו חייבים להפסיק להיות אנוכיים? מכיוון שאנו לא רוצים לפגום במקור האור והברכות שלנו. מדוע אנו רוצים לפעול בדרכים של נתינה, יותר ויותר? מכיוון שאנו יודעים שכל אחת מהפעולות האלה יוצרת את המאגר שלנו, מאגר שלא יהיה קיים אם לא ניצור אותו. יש כאן שוויות בין השניים, כמו השוויון בין התאומים, וזה נוצר בידי זה; זה הסוד של מזל תאומים, ולכן, של חודש תאומים.  

אנו חייבים להבין שאין מאגר של אור או ברכות שקיים רק בזכות עצמו, ואז אנו, לפעמים, יכולים להתחבר או לא להתחבר אליו. לא. אנו חייבים לברוא אותו. אם נבחר היום לפעול באופן אנוכי, אם נבחר היום לפעול עם אגו, או בלי נדיבות, ולא יהיו לנו למעלה התאומים האלה, אותו מקור של אור, אותו מאגר שממנו אנו רוצים וזקוקים למשוך את האור והברכות, אז לא נוכל למשוך אלינו למטה את הברכות האלה.

לכן, אחת ממתנות המודעות שאנו רוצים להתעורר אליהן כשאנו נכנסים לחודש תאומים, ולשמור אותן בתוכנו בהמשך, היא מודעות התאומים: בידינו הוא לברוא את מאגר הברכות שלנו. אנו מעניקים לו אנרגיה קיום ומחיה, ואנו תומכים בו, ולכן הברכות האלה בסופו של דבר תחזורנה אלינו למטה ותתגלינה בחיינו. זו מתנה מדהימה ועצומה של חודש סיוון, חודש תאומים.  

קטגוריות : קבלה עם מיכאל ברג