הכלי של האור הגנוז / מיכאל ברג

כשאנו מתחילים חודש חדש, אנו רוצים להתעורר למה שזמין עבורנו כדי שנוכל למשוך זאת אל חיינו. והחודש שאנו נכנסים אליו עכשיו, חודש כסלו, או קשת, ידוע לעתים קרובות כחודש של נסים, מכיוון שבתוכו נמצא חג החנוכה; ולכן, ברור שזה חודש עם כמות עצומה של אור.

ראש חודש קשת: הכלי של האור הגנוז

השם שניתן לחודש הזה יש בו הרבה סודות, שבאחד מהם הייתי רוצה להתמקד, מכיוון שהוא מעניק לנו את הבנת המתנה הזמינה לנו במשך הזמן הזה. המילה "כסלו" בנויה משתי מלים: "כס" ו-"לו". כס פירושה כיס או כלי, ו"לו", אשר הערך המספרי שלו הוא 36, מייצג חיבור לאור הגנוז. אנו לומדים מזה שחודש כסלו אוצר בחובו את מתנת האור הגנוז; החודש הזה הוא הכלי שבאמצעותו אנו יכולים להתחבר ל-36, לאור הגנוז.

כדי להבין זאת במלואו, אנו חייבים לדעת מדוע המספר 36 מייצג את האור הגנוז, ומהו בדיוק האור הגנוז. בזוהר יש קטע המדבר על האור הגדול הזה הנקרא האור הגנוז, אור החודש הזה אליו אנו נכנסים. בזוהר בראשית, בכרך ב', פסוק שמח', מדובר על תהליך הבריאה: "ויאמר אלקים יהי אור וגומר, זה הוא האור שברא הקב"ה בתחילה".   הזוהר אומר לנו שכאן, כאשר נאמר "ויהי אור", זה מתייחס לאור הגדול שהתגלה לראשונה, האור שאוצר בחובו את כל התשובות, הברכות, הנסים והרפואה שאנו נהיה זקוקים להם אי פעם, גם באופן אישי, וגם באופן קולקטיבי.

ואז, אומר לנו הזוהר, שבאמצעות החיבור לאור הזה, אדם, האדם הראשון, היה מסוגל לראות מתחילת העולם ועד סופו; כלומר, לא היה אף רגע של ספק או חוסר ודאות. וזה האור, אומר לנו הזוהר, שהראה הבורא לכל הנשמות הגדולות של ההיסטוריה.  אבל אז אמר הבורא שהאור הזה, המכיל את כל הצרכים גם של כל האנושות וגם של כל פרט שבה, אינו יכול פשוט להתגלות או להינתן; חייבים להרוויח אותו. ובמשך 36 שעות, האור הזה האיר בעולם, ואז גנז אותו הבורא, כדי שהאנושות בכללותה, וכל אחד ואחת מאתנו באופן אישי, נוכל לעבוד כדי לזכות בו בחזרה ולהרוויח אותו מחדש. לכן המספר 36 הוא סוד החיבור לאור הגנוז.

התשובה, או העזרה, שאנו זקוקים לה עבור כל מה שגורם לנו ספק או בלבול, מתגלה לנו באור הגנוז, והיא זמינה לנו בחודש כסלו.  כדי להתחבר אליה, אנו לא ממש חייבים לדעת הרבה יותר מאשר שהאור הגנוז,  שאוצר בתוכו כל מה שאנו חסרים, זמין לנו במשך כל החודש הזה; וזה הוא סוד כס-לו. ולכן, כשאנו נכנסים אל החודש החדש הזה, כל אחת ואחד מאתנו רוצים לעורר רצון להתחבר לאור הגנוז הזה, ולשאת אותו עמנו. מדוע? מכיוון שאנו יודעים ש"כסלו" הוא הכלי לאור הגנוז, וכל תשובה, הדרכה, רפואה או עזרה שנצטרך אי פעם נמצאים בתוכו.

קטגוריות : קבלה עם מיכאל ברג