בנית החומה שבין השליליות והברכות / מיכאל ברג

שבת "במדבר" באה תמיד לפני שבועות, והמקובלים מסבירים מדוע. הם אומרים לנו שבפרשה הקודמת, "בחוקותי", הייתה רשימה של קללות, המייצגות שליליות שיכולה לבוא לעולם ולחיינו. ובפרשת "במדבר" אנו אמורים להתחבר לאור של שבועות, שהוא אור חיי הנצח והסרת כל הכאב והסבל מהעולם הזה. לכן, אנו חייבים שתהיה לנו הפרשה הזו ושבת "במדבר" כדי שתפרדנה את הקללות של השבוע הקודם מהברכות שבאות השבוע הזה.

שיעור הקבלה השבועי: פרשת "במדבר" / מיכאל  ברג

ההבנה הפשוטה היא שיש לשים משהו בין הקללות ובין הברכות. משהו חייב להפריד בין "בחוקותי", שמייצגת סוג של חושך או אתגרים שיכולים לבוא אל חיינו, ובין השבוע הבא, "שבועות", שבו אור חיי הנצח הולך להתגלות. אבל אנו יודעים שאין צירופי מקרים, וכל חלק של השיטה הרוחנית הוא מדויק. לכן, זה אומר שיש משהו מיוחד בקריאת פרשת "במדבר", ובשבת הזו, שיש בו הכוח והיכולת לעמוד כחומה בינינו ובין כל סוג של שלילות או אתגר.

זוהי ההבנה העמוקה יותר של השבת הזו; לא מדובר כאן רק על כך שחייב להיות משהו שיפריד בין הקללות של שבוע שעבר ובין האור של השבוע הזה, אלא שיש משהו מיוחד, יש אור מיוחד, סודות מיוחדים וברכות מיוחדות שמתגלים בשבת במדבר ובפירוש בונים חומה בינינו ובין כל סוג של שליליות.

עם ההבנה הזו, מתבהר לנו עכשיו שמה שמתרחש השבת הזו, והדבר שעליו חייבת המודעות שלנו להתמקד, הוא שאנו בפירוש בונים חומה  בין השליליות והחושך של שבוע שעבר ובין הברכות הגדלות של השבוע הממשמש ובא.

לכן, בלי שום קשר לשום דבר נוסף שנבין על הסודות של שבת "במדבר", זוהי ההבנה הראשונה. השבוע מתגלה אור גדול כל כך עד שאם נשארו איזה שהן שאריות של שליליות או חושך מהשבוע הקודם, זה מגביל את אור חיי הנצח ואת אינסוף הברכות שאנו יכולים לקבל משבועות. זה גם יכול להיות במודעות שלנו; אם אנו נצמדים לאיזה שהוא סוג של עצב, או מרגישים מדוכאים או מדוכדכים בגלל דברים שהתרחשו קודם לכן, גם זה מגביל את כמות האור שאנו יכולים לקבל בשבועות.

לכן חשוב שלא רק נתחבר לשבת הזו, אלא שגם נעשה כל עבודה שאנו יכולים לעשות כדי לטהר את עצמנו, את שכלנו ואת המודעות שלנו מכל שארית של שליליות מקודם לכן. כשנעשה כך, זה יאפשר לנו לקבל את האור הגדול של שבועות. וזוהי מהותה של שבת במדבר. זוהי שבת החומה, הקיר, החומה שבין כל שליליות או חושך קודמים ובין האור שהולך להתגלות בשבועות, אור חיי הנצח. זו הבנה חזקה ויפה מאוד המסבירה מדוע שבת "במדבר" באה תמיד לפני שבועות: היא באה כדי להיות החומה הזו. אבל, כמובן, כדי שהחומה הזו תיבנה, אנו חייבים להתחבר אליה, להבין אותה, ולבקש אותה. 

קטגוריות : קבלה עם מיכאל ברג