מהי קבלה?

10 הספירות - מהי קבלה

מהי קבלה?

הקבלה היא חוכמה רוחנית עתיקה אשר מלמדת את הפרט, ואת העולם בכללותו, כיצד אנו יכולים לשפר את חיינו. בבסיס הדתות והמסורות הרוחניות הגדולות בעולם נמצאות אמיתות חכמת הקבלה. מטרתנו במרכז הקבלה היא להפיץ את החוכמה באופן רחב ככל האפשר בכדי לשפר את חיי האדם , את האנושות והעולם.