המקור של 72 השמות

המקור בתורה

כפי שהקבלה מלמדת, התורה היא מערכת מסרים מוצפנים שגילויים מאפשר את ידיעת והבנת העולם. כך, טכנולוגיית 72 השמות, מוצפנת בסיפור בני ישראל, העומדים במעמד קריעת ים סוף.
הסיפור מתחיל לפני כ- 3,400 שנה. בני ישראל עומדים על שפת ים סוף. מאחוריהם צבא מצרים, ולפניהם הים. בני ישראל זועקים לבורא בבקשה לנס נוסף, ואז, בניגוד לכל הגיון, הבורא עונה למשה: “מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל – ויסעו" (שמות, י"ד, 15). מדוע אתה פונה אלי לעזרה?, שואל הבורא, אמור לבני ישראל שיעברו את הים.

האדם כיוצר הנס

הזוהר מלמד שכאשר אדם זקוק לנס, עליו להתחבר למימד רוחני, וליצור בעצמו את הנס. כפי שכותב יהודה ברג בספר 72 השמות: “המתפללים עצמם נותנים מענה לתפילותיהם באמצעות הידיעה כיצד להתחבר ולנצל את האנרגיה האלוהית של הבורא, ואת הכח האלוהי שבתוך נשמתם".
שני דברים קרו לפני קריעת ים סוף. משה רבנו קיבל את הידע בדבר טכנולוגיית 72 השמות, הטכנולוגיה לשליטה בגורל, ובני ישראל נתבקשו לקפוץ אל הים.

להתגבר על הפחד

השימוש ב- 72 השמות בלבד לא הספיק לבני ישראל, וגם לא יכול להספיק היום. הידיעה שניתנה למשה, הייתה חייבת להיות מלווה בוודאות מוחלטת שהייתה לעם ישראל, ביכולתו לשנות את גורלו. בני ישראל, הביעו וודאות מוחלטת בטכנולוגית 72 השמות, כשנכנסו למים בידיעה שבידם הכוח לבקוע את הים. על מנת להיכנס כך למים ולא לחשוש, היה עליהם להתגבר על הטבע שלהם. הקבלה מלמדת, שכדי להגיע לשליטה על כוחות הטבע, חייב אדם קודם כל, להשיג שליטה עצמית על טבעו שלו.

לקריאה נוספת על 72 השמות

קטגוריות : 72 השמות