חוק המשיכה של האהבה

מאת: המרכז לקבלה

אנשים שונים זה מזה כדי לתת לנו הזדמנות לחלוק אחד עם השני, לחוות עונג ואושר, באמצעות הקשר עם האדם הנוסף אותו בחרנו לאהוב.

מדוע אנחנו כה שונים?

חכמת הקבלה עונה על השאלה מנקודת השקפה רוחנית, ובתשובתה נמצא המפתח ליחסי אהבה בעלי ערך.

חוק המשיכה של האהבה

חוק המשיכה

עישנו עקרון ברוחניות שנקרא "חוק המשיכה", ההסבר הוא פשוט, כאשר שתי ישויות דומות זו לזו, הן מרגישות קרובות, ככל שהן פחות דומות, גדל המרחק ביניהן וזאת בניגוד למיתוס הקיים שהפכים נמשכים זה לזה או משלימים זה את זה.

אנחנו נפגשים, מתאהבים ואז מתחתנים אבל כשמדובר במפגש בין נשמות תאומות, אהבת אמת אינה סיבת הנישואים בין שני בני אדם, אהבת אמת היא התוצאה, היא תוצאת שנים רבות של עבודה קשה, מאמצים, וחשוב מכול, שינוי רוחני. אהבת אמת היא הפרס.

באהבה אף פעם לא מדובר בי, אהבה עניינה תמיד האדם האחר שאיתו חולקים את השפע. אהבה וסיפוק נובעים מעצם השיתוף עם האדם שאתה אוהב וחוֹוה את האושר שלו. זהו מצב מודעות אצילי, ונוכל להגיע אליו אם נעבוד על שינוי וצמיחה רוחנית.

כל מערכת יחסים מתחילה מצורך אך אם נפתח בהדרגה יכולת לאהוב את הזולת ללא תנאי – ובתמורה נזכה באהבה ללא תנאי. במקרה כזה, שנינו  – השותפים – נשאב את העונג מכך שנקדיש את עצמנו לריצוי האחר ולסיפוקו.

יש מקום להשקפות שונות

כל זה לא אומר ששני אנשים שנמצאים בקשר חייבים להחזיק באותם טעמים ובאותן דעות. העקרון של דומה מושך דומה מדבר רק על הבסיס הרוחני המשותף של היחסים, והוא מתבטא בהתנהגותו של האחד כלפי האחר.

שני הצדדים צריכים להיות זהים ביחס במונחים של התנהגות ומעשים: נתינה ללא תנאי ודאגה לבן/בת הזוג מבלי לצפות לתמורה כלשהי. כדי שסך היחסים יעלה על סכום שני החלקים בתחומי חיים אחרים, דעות מנוגדות הן דבר בריא ורצוי ביותר. במובן זה, שני השותפים יכולים להיות שונים בתכלית.

אהבה היא הפרס

אם המטרה ביחסים היא לא רק למצוא אדם ראוי, אלא גם לבנות עימו שותפות לטווח ארוך, חוק המשיכה מאפשר לנו הבנה וגישה ומעשית ליצירת שותפות אוהבת, כל מה שנכנס אל תוך חיינו, אנחנו מושכים אותו.

חוק המשיכה תמיד עובד, כשאנו מבינים את הסוד, אנחנו יכולים להחליט בדיוק מה אנו רוצים שיכנס לחיינו, ועם ודאות מוחלטת שזה יגיע במצב זה אנחנו מקבלים ברצון את העדינות, הדאגה, האהבה והמתנות שבן הזוג מרעיף עלינו מפני שאנחנו יודעים כי הוא שואב עונג מעצם הנתינה. נוצר מעגל אנרגיה נפלא, שבו אפילו פעולת הקבלה הופכת למעשה של נתינה.

קטגוריות : זוגיות ואהבה